Nordplus Voksen

Nordplus Voksen henvender sig til voksenuddannelses- og folkeoplysningsområdet med støtte til transnational mobilitet og projektsamarbejde.

Nordplus Voksen

Om programmet

Projekterne inden Nordplus Voksen skal bidrage til nyskabelse og udvikling inden for sektoren, og alle dele af voksenuddannelses- og folkeoplysningsfeltet er omfattet af programmet, både almen og erhvervsrettet voksenuddannelse, såvel formel som ikke-formel og uformel voksenuddannelse. Find mere information om Nordplus Voksen her:

  • Publikation med information og projekteksempler fra Nordplus Voksen: Nordplus Voksen Publikation
  • Video præsentation af Nordplus Voksen 2016:

Hvem kan søge?

Nordplus Voksen kan søges af alle typer institutioner og organisationer som arbejder med læring for voksne. De deltagende organisationer og institutioner har erfaring og viden om voksenlæring, som de kan bidrage med, og de har interesse i andres erfaring og viden - til gavn for voksnes læring.

Målgruppen er praktiker-organisationer samt institutioner, der varetager voksenunderviseruddannelse, voksenvejlederuddannelse, specialundervisning for voksne samt institutioner, der beskæftiger sig med analyser, undersøgelser eller forskning inden for feltet.

Det som er viktig er å fortsette å lære, sette pris på utfordringer og å tolerere tvetydighet. Til syvende og sist finnes det ingen sikre svar.

Det som er viktig er å fortsette å lære, sette pris på utfordringer og å tolerere tvetydighet. Til syvende og sist finnes det ingen sikre svar.

Martina Horner

Hvad kan få støtte?

Nordplus Voksen støtter såvel mobilitet som forskellige former for projektsamarbejde.

Der er mobilitetstilskud til udveksling af voksenkursister, undervisere og andre med ansvar for voksnes læring, herunder også tilskud til forberedende besøg med henblik på forberedelse af et kommende projekt og ansøgning til programmet.

Projektstøtten omfatter bl.a. tilskud til netværksetablering på tværs af lande med henblik på udveksling af viden og erfaring inden for et givent tema, emne eller udfordring, man har til fælles.

Endvidere er der tilskud til udviklingsprojekter, som sigter på udvikling af fælles undervisning, materialer, metoder og koncepter, samt til kortlægningsprojekter, der sigter på studier, analyser og indsamling af data om specifikke områder og udviklingstendenser inden for voksenuddannelsessektoren i de nordiske/baltiske lande.