Entreprenørskap i skolen

Ser du etter gode eksempler på hvordan man kan jobbe med entreprenørskap i skolen?

Nordisk ministerråd har i samarbeid med det danske nyhetsbyrået Mandag Morgen gitt ut et magasin som viser frem gode eksempler på skoler som arbeider strategisk med entreprenørskap.

Magasinet "Når jeg bliver stor" inneholder 16 eksempler fra hele Norden, og kan leses via denne lenken.

Se også pressemeldingen fra Nordisk ministerråd fra en konferanse om entreprenørskap i skolen som tok utgangspunkt i magasinet her.