Innvilgede Nordplus-prosjekter i 2013

Årets søknadsrunde viser et stabilt antall søknader til Nordplus-programmene. Oversikten over innvilgede prosjekter er nå publisert.

I søknadsrunden for 2013 kom det i alt inn 628 søknader til Nordplus; en liten økning i forhold til de senere årene. Av disse er 385 prosjekter innvilget støtte, og vil dele den totale potten på omtrent 9 millioner euro mellom seg.

Prosjektene varierer fra enkle mobilitetsprosjekter mellom to skoler til store utvekslingsprosjekter med 15-20 partnere. Institusjoner fra alle de nordiske og baltiske landene er god representert i Nordplus. Sverige deltar med flest institusjoner, men i forhold til folketall er Island og Finland mest aktive. Institusjoner fra de baltiske landene er også godt representert.

Nordplus Junior og Nordplus Høyere utdanning er de to største underprogrammene med henholdsvis 238 og 228 søknader i 2013, mens Nordplus Voksen, Nordplus Horisontal og Nordplus Nordiske Språk mottok henholdsvis 83, 57 og 24 søknader.

En oversikt over alle tildelte prosjekter innenfor hvert av underprogrammene finnes nedenfor:

Test.xlsx 26,99 kB