Integration i uddannelse

I 2017-2018 opfordrer Nordplus til ansøgninger målrettet uddannelse og læring for flygtninge og indvandrere indenfor alle sektorer og alle Nordplus programmer.

I 2017-2018 opfordrer Nordplus til ansøgninger målrettet uddannelse og læring for flygtninge og indvandrere indenfor alle sektorer og alle Nordplus programmer.

Den nuværende situation med flygtninge og indvandrere stiller nye krav til de nordiske lande og samfund. Uddannelsessystemer indenfor alle sektorer mødes med udfordringerne om, hvordan disse ændringer i sammensætningen af studerende og elever håndteres på tilstrækkelig vis. Udfordringen er ikke kun et spørgsmål om adgang til kvalitetsuddannelser, men også et spørgsmål om inklusion af disse nye borgere. Mange lærere og undervisere er ikke nødvendigvis klædt på til at arbejde med elever fra forskellige kulturelle og sproglige baggrunde, der samtidig også har vidt forskellige behov og færdighedsniveauer. Der er derfor et presserende behov for professionel støtte og hjælp med praktiske værktøjer til at håndtere udfordringerne.

Vi gør opmærksom på, at ansøgninger om flygtninge og indvandrere ikke har prioritet, og at initiativer med andre temaer og målgrupper fortsat kan søges i Nordplus. 

Hvad kan der arbejdes med under temaet?

Temaet kan adresseres på mange forskellige måder, og det er op til hver institution og organisation at finde sin egen vinkel på temaet under hensyn til deres sektor og specifikke behov. Her er nogle få ideer til emner, der kunne arbejdes med i Nordplus projekter:

 • Differentierede og eksperimentelle læringsmiljøer
 • Kompetencebaserede læringsmodeller
 • Praksis-orienteret uddannelse
 • Vejledning/coaching og mentorordninger
 • Undervisningsassistenter og to-lærer systemer
 • Fastholdelse og tidlig/målrettet indsats i uddannelse
 • Modersmålsundervisning
 • Inklusionspædagogik
 • Smidige overgange mellem uddannelsesniveauer og -typer (fra uddannelses/praktik til arbejdsmarked og/eller fra en ansættelse til en anden)
 • Modtagelsesprocesser for nyankomne flygtninge
 • Realkompetencevurdering

 

Eksempler på støttede projekter til inspiration

Her kan du finde eksempler på støttede Nordplus projekter, der adresserer temaet om integration: