Nordic and Baltic educational co-operaton in a nutshell

Nordisk Ministerråd og Nordplus har i samarbejde udgivet en brochure, der fremhæver den succes Nordplus, Rådets uddannelsesmæssige støtteprogram har haft. Der fremhæves de vigtigste milepæle for perioden 2012-2018.

Nordisk Ministerråd og Nordplus har i samarbejde udgivet en brochure, der fremhæver den succes Nordplus, Rådets uddannelsesmæssige støtteprogram har haft. Der fremhæves de vigtigste milepæle for perioden 2012-2018.

Igennem Nordplus støtter Nordisk Ministerråd samarbejde og udveksling mellem uddannelsesinstitutioner og andre aktører i hele Norden og Baltikum. Mere end 3.000 institutioner søger årligt stipendier fra Nordplus og op til 9.000 studerende. Studenter og lærere deltager årligt i uddannelses- og praktikophold støttet af Nordplus.

Nordplus fejrede 30 års jubilæum i 2018 og samtidigt ti års Nordplus samarbejde med de baltiske lande.

En ny 5 årig programperiode startede i 2018, den sikrer fortsat og tættere samarbejde mellem de nordiske og baltiske lande. Nordisk Ministerråd besluttede at markere denne milepæl med en publikation, som indeholder en række artikler, der beskriver erfaringer fra projekter og informerer om de generelle støttemuligheder samt nøgletal fra programperioden 2012-2018.

Brochurerens redaktør er Henrik Neiiendam Andersen, Nordplus hovedadministrator i Danmark, med god hjælp fra journalist Joan Rask.