Nordplus 2017

Mens forberedelserne af en ny programperiode for Nordplus fortsætter, har Nordisk Ministerråd forlænget den nuværende programperiode, hvilket betyder, at Nordplus i 2017 fortsætter som hidtil.

Mens forberedelserne af en ny programperiode for Nordplus fortsætter, har Nordisk Ministerråd forlænget den nuværende programperiode, hvilket betyder, at Nordplus i 2017 fortsætter som hidtil.

Fristen for ansøgninger til alle Nordplus programmerne vil i 2017 være den 1. marts. Indkaldelsen af ansøgninger vil blive offentliggjort den 1. december 2016.