Nordplus 2018-2022 er her!

Den nye femårige programperiode for Nordplus programmerne er blevet godkendt af Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. Indkaldelsen af ansøgninger til ansøgningsrunden for 2018 er blevet offentliggjort.

Den nye femårige programperiode for Nordplus programmerne er blevet godkendt af Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. Indkaldelsen af ansøgninger til ansøgningsrunden for 2018 er blevet offentliggjort.

 

I dag, den 2. november 2017, på Nordisk Råds session i Helsinki, er Nordplus programmet og budgettet for perioden 2018-2022 blevet godkendt.

 

Nordplus er Nordisk Ministerråds største program for uddannelsessamarbejde og livslang læring. Nordplus uddeler hvert år 9,3 millioner euro i tilskud til projekter, netværk og udvekslinger af elever, studerende og lærere imellem de nordiske og baltiske lande. Mere end 7.000 elever og studerende og mere end 2.000 lærere tager hvert år på udveksling i et andet nordisk eller baltisk land finansieret af Nordplus. Samlet deltager ca. 2.800 uddannelsesinstitutioner og organisationer i projekter og netværk under Nordplus hvert år.

 

Nordplus programmet 2018-2022

Nordplus giver tilskud til mobilitet, projekter og netværk – og henvender sig til institutioner, organisationer og andre aktører, som beskæftiger sig med uddannelse og livslang læring.

Nordplus består af fem delprogrammer, der tilsammen dækker hele uddannelsessektoren i Norden og de baltiske lande:

  • Nordplus Junior er programmet for grundskole, ungdomsuddannelser og førskole
  • Nordplus Videregående er henvendt til de videregående uddannelser
  • Nordplus Voksen fokuserer på voksenuddannelse og folkeoplysning
  • Nordplus Horisontal er møntet på samarbejde på tværs af uddannelsessystemets sektorer
  • Nordplus Nordens Sprog er samarbejdet om de nordiske sprog inden for alle uddannelsesområder

 

Næste ansøgningsfrist er den 1. februar 2018 og det samlede tilskudsbeløb i hele Nordplus for 2018 er 9,3 millioner euro.

Nordplus dækker de fem nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige – de tre selvstyreområder Færøerne, Grønland og Åland – og de tre baltiske lande Estland, Letland og Litauen.

 

Indkaldelsen af ansøgninger til ansøgningsrunden for 2018 er blevet offentliggjort og kan findes her.