Nordplus indkalder ansøgninger for 2016!

Du eller din uddannelsesinstitution kan nu søge midler til udveksling, netværk og projektsamarbejde med nordiske og baltiske uddannelsesaktører. Det sker i Nordens uddannelsesprogram, Nordplus, der finansieres af Nordisk Ministerråd. Deadline for ansøgninger er 1. marts 2016.

I 2016 er der 9,1 millioner euro i puljen, du kan søge til udveksling, uddannelsesprojekter eller netværk, der har Norden og de baltiske lande som omdrejningspunkt.

Du kan finde en oversigt over aktuelle og tidligere støttede projekter her: Nordplus’ projektdatabase

 

Nordplus programmet

Nordplus består af fem delprogrammer, der tilsammen dækker hele uddannelsessektoren i Norden og de baltiske lande:

  • Nordplus Junior er programmet for grundskole, ungdomsuddannelser og børnehave
  • Nordplus Videregående er henvendt til de videregående uddannelser
  • Nordplus Voksen fokuserer på voksenuddannelse og folkeoplysning
  • Nordplus Nordiske Sprog er samarbejdet om de nordiske sprog inden for alle uddannelsesområder
  • Nordplus Horisontal er møntet på samarbejde på tværs af uddannelsessystemets sektorer

Yderligere information om rammer, muligheder og målsætninger for de enkelte programmer kan du finde i Nordplus Håndbogen: Nordplus Håndbogen i skandinavisk udgave (pdf)

 

Sådan kommer du videre

 

Læs mere om ansøgningsrunden til Nordplus 2016, og hvordan du kan søge:

Indkaldelse af ansøgninger til Nordplus 2016