Rekordstort antal organisationer søger Nordplus tilskud til uddannelsesprojekter

  • I år var der mere en 3900 institutioner der søgte om de tilgængelige Nordplusmidler

I alt 3921 organisationer på tværs af lande har søgt om tilskud fra Nordplus Ministerråds mobilitet- og netværksprogram ved dette års ansøgningsrunde. Det er en stigning på fem procent sammenlignet med 2014. I 2015 uddeler Nordplus 9 millioner euro på tværs af uddannelsessektorer i de nordiske og baltiske lande. Fordelingen på tværs af de enkelte lande kan ses i nedenstående tabel:

Program AX DK EE FI FO GL IS LT LV NO SE Total
Nordplus Voksen 4 42 66 63 3 2 33 80 97 31 45 466
Nordplus HE 8 378 105 514 59 50 201 82 79 455 598 2529
Nordplus Horisontal 1 1 37 51 6 5 22 53 19 46 50 327
Nordplus Junior 10 68 55 68 14 11 53 54 78 51 64 526
Nordplus Sprog 1 15 1 11 3 4 9 0 0 12 17 73
Total 24 540 264 707 85 72 318 269 273 595 774 3921
                         

Flere institutioner vil deltage i nordisk uddannelses-samarbejde

I år er der modtaget 605 ansøgninger, om tilskud fra de fem Nordplus programmer. Trods et mindre fald i antallet af ansøgninger, sammenlignet med de 643 ansøgninger i 2014, viser tallene dog en fortsat stor interesse for programmet. Flere institutioner og organisationer har valgt at samarbejde i år. Nordiske og baltiske organisationer har søgt for mere end 24 millioner euro og med godt 9 millioner euro til uddeling. Ansøgningerne bliver nu behandlet, og ansøgere vil få svar senest den 1. juni 2015.

Program Antal af ansøgere Ansøgt i EUR
Nordplus Voksen 119 4.312.650
Nordplus HE 230 13.072.918
Nordplus Horisontal 47 2.584.045
Nordplus Junior 194 4.253.395
Nordplus Sprog 15 671.070
Sum 605 24.894.078
     

 

Start i god tid

Hvis du overvejer at ansøge til næste års pulje, opfordrer vi dig til begynde planlægningen allerede nu. Det sikrer at du og din partner organisation har tilstrækkelig tid til, at skrive en god ansøgning. Ansøgningsfristen ligger i marts 2016.

Nordplus Håndbogen:
Nordplus Håndbogen er ansøgers manual til Nordplus. I vejledningen kan du læse om ansøgningsmulighederne, hvordan du ansøger, samt hvilke krav der skal være påfyldt for, at komme i betragtning til tilskud. Du finder Håndbogen her på hjemmesiden: http://www.nordplusonline.org/Documents2/Documents

Nationale informationsmøder:
Vi afholder løbende informationsmøder, hvor du kan få råd og vejledning om ansøgningsprocessen. For kontaktoplysninger på dit nationale Nordplus kontor, besøg hjemmesiden: http://www.nordplusonline.org/Contact

Tilskud fra Nordplus Junior og Nordplus Voksen til forbedrende besøg: 
Hvis du har planer om at søger om tilskud fra Nordplus Junior og Voksen, skal du være opmærksom på at det også er muligt, at søge tilskud til forberedende besøg. Disse kan ansøges til efteråret med deadline den 1. oktober 2015.

Partnersøgning:
Hvis du er på udkig efter partnere til fremtidige ansøgninger, besøg vores Nordplus partnersøgningsdatabase på: http://www.nordplusonline.org/How-to-apply/FIND-A-PARTNER. Her finder du en liste over deltagende profiler, og hvor du samtidig kan uploade din egen.

factbox 

Nordplus giver tilskud til uddannelsesprojekter på tværs af sektorer i de nordiske og baltiske lande. Programmet lægger op til uddannelsessamarbejde mellem partnere fra de otte deltagende lande i det nordiske og baltiske regioner.

  • Nordplus er Nordisk Ministerråds uddannelsesprogrammer
  • Nordplus henvender sig mod alle uddannelssektorer i uddannelsessystemet
  • Programmet understøtter mobilitet og samarbejde i de nordiske og baltiske lande
  • Der er i 2015 afsat 9. millioner euro til uddeling 
  • Deltagende lande: Danmark, Estland, Finland, Island, Letland, Litauen, Norge, Sverige, Grønland, Færøerne, Åland
  • Ansøgningsfrist for Nordplusprogrammerne er den 1. marts hvert år. Derudover, er der en ansøgningsfrist for forberedende besøg for Nordplus Junior og Nordplus Voksen den 1. oktober hvert år